Renewi Tilburg

Clean Dealpartner:

Renewi

 

Onze initiatieven:

Bij Renewi streven we ernaar het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf te zijn. Dit doen we door bij te dragen aan een duurzame samenleving. Zo houden we onze inzamel- en sorteerlocatie op Vossenberg schoon door minstens twee keer per week zwerfvuil te ruimen en het terrein wekelijks grondig te vegen. Ook zetten we ons in om de directe omgeving schoon te houden door regelmatig, tijdens een lunchwandeling bijvoorbeeld, zwerfafval te prikken. Om zwerfvuil te voorkomen gaan we gaas spannen onder ons hekwerk, zodat het zich niet in de omgeving kan verspreiden en we het makkelijker kunnen opruimen.

Een schone omgeving biedt ook ruimte voor het bevorderen van de biodiversiteit. Daarom zaaien we elk jaar de berm voor het Renewi-terrein in en hebben we nestkasten, een regenton, groenstroken en een bijenhotel geplaatst. Daarnaast brengen we graag (inter)nationaal georganiseerde dagen als World Earth Day, Cleanup Day en Nationale Zaaidag extra onder de aandacht bij zowel ons personeel als klanten en andere geïnteresseerden.

Onze motivatie:

Een wereld zonder afval is alleen mogelijk als we samenwerken”. Met een motto als dit is het voor Renewi daarom heel belangrijk om niet alleen bedrijven, maar ook burgers, overheden en politiek te sensibiliseren, inspireren en activeren om afval op waarde te schatten. We zetten ons dan ook graag maatschappelijk in en ondersteunen initiatieven die goed afvalmanagement en de transitie naar een circulaire economie stimuleren. Benieuwd hoe we dat doen? Lees hier enkele van onze cases:

https://www.renewi.com/nl-nl/over-renewi/onze-rol/cases

Renewi Tilburg
Heieinde 8
Tilburg 5047 SX
Nederland

Aanmelden

Wil je meedoen? Neem contact op met één van onze contactpersonen.

Contact

Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met één van onze contactpersonen.

Wij worden gesteund door