Over Clean Deal

Zwerfafval heeft een enorme invloed op hoe mensen hun omgeving ervaren. En dat geldt zeker ook voor bedrijvenparken. De aanwezigheid van veel zwerfafval resulteert logischerwijs in een negatieve beleving van een terrein. Maar een relatief schone omgeving wordt niet per definitie ervaren als positief. De beleving van schoon wordt vooral beïnvloed door hoe bewust men is van het schoonmaakproces. Dat zit bijvoorbeeld in de manier waarop er wordt gereinigd of schoongemaakt, hoe er met meldingen wordt omgegaan, het aantal voorzieningen om vervuiling tegen te gaan en de uitstraling daarvan, de mate waarin ondernemers en gebruikers zelf iets kunnen doen of inbreng hebben én de manier waarop dit zichtbaar wordt gemaakt.

Op bedrijvenparken ligt zwerfafval meestal verspreid over zowel publiek als privaat gebied. Dat is problematisch omdat de bedrijven en de gemeente verschillende schoonmaakprocessen en -kalenders hanteren. Om een schoner bedrijvenpark te realiseren is dan ook een intensievere samenwerking nodig. Dobro helpt hierbij door Clean Deals te sluiten tussen de gemeente, de bedrijven en eventuele andere stakeholders. Deze Clean Deals zijn erop gericht om samen de beleving en bewustwording van schone bedrijvenparken te verhogen. En dat is niet alleen goed voor de omgeving, maar versterkt ook het imago van de bedrijven!

Goud

Certificaten
0

Zilver

Certificaten
0

Brons

Certificaten
0

In een Clean Deal worden afspraken en verwachtingen over de schone uitstraling van de bedrijvenparken vastgelegd, evenals de manier waarop we dat willen bereiken. Omdat elke situatie anders is beschouwt Dobro de Clean Deal als maatwerk: de inhoud wordt dan ook altijd opgesteld in goed overleg met de belangrijkste stakeholders en aan de hand van de thema’s werven, binden, houden. Een Clean Deal gaat dus een stuk verder dan alleen het faciliteren van bedrijven en/of het inzetten van vrijwilligers met knijpers en zakken. 

Om het schone imago van de deelnemende bedrijven en bedrijvenparken uit te dragen presenteren we de verschillende initiatieven op deze website. Zo maken we de Clean Deals inzichtelijk en inspireren en stimuleren we anderen om vooral mee te doen.

Er zijn 3 verschillende deals:

Hoge inspanningsverplichting

Goud

Gemiddelde inspanningsverplichting

Zilver

Minste inspanningsverplichting

Brons

Contact

Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met één van onze contactpersonen.

Wij worden gesteund door