Over ons

Wij zijn Dobro, een combinatie van Dolmans Landscaping en Broeren Civil Solutions. Begin 2020 zijn we aangesteld om voor een periode van 4 jaar het complete onderhoud te verrichten op alle bedrijventerreinen in Tilburg. Door onze specialismen te bundelen in een intensieve samenwerking kunnen we de hoogste kwaliteit in onderhoud bieden.
Zo zorgen we ervoor dat het gras wordt gemaaid, de beplanting wordt onderhouden, wegen worden geveegd, afvalbakken worden geleegd, illegale dumpingen en zwerfafval worden geruimd en houden we de omgeving veilig door eventuele schades snel te herstellen.

Met ons beheer streven we ernaar om de biodiversiteit te verhogen (met een ander maaibeheer bijvoorbeeld) en in te spelen op het veranderende klimaat door het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen. Daarnaast richten we ons op het reduceren van de hoeveelheid afval en het hergebruiken van grondstoffen.
Momenteel wordt bijna al het afval dat wordt ingezameld in de openbare ruimte verwerkt als restafval. Ons streven is om de hoeveelheid restafval tot een minimum te beperken, zodat er minder verbrand hoeft te worden en de CO2-uitstoot wordt verlaagd.

Goud

Certificaten
0

Zilver

Certificaten
0

Brons

Certificaten
0

Hoe meer afval gescheiden kan worden ingezameld, hoe meer er tevens als grondstof kan worden hergebruikt. Zo zorgen we ervoor dat we zuiniger omgaan met onze primaire grondstoffen: door papier te recyclen hoeven er minder bomen te worden gekapt en door plastic te hergebruiken hoeft er minder aardolie te worden gewonnen. Bovendien kost recyclen vaak minder energie dan het winnen van nieuwe grondstoffen en ook dat is natuurlijk beter voor het klimaat. Door afval op de juiste manier in te zamelen en te sorteren wordt de kwaliteit van gerecyclede materialen flink verhoogd.

Ook kunnen ondernemingen aardig besparen door hun afval te scheiden: het kost de gemeente op deze manier minder om het afval te verwerken. Hierdoor gaat de afvalstoffenheffing – de belasting die bedrijven betalen om hun afval te laten ophalen, afvoeren en verwerkend – van de gemeente omlaag. Afval scheiden heeft dus heel veel voordelen: recycling is goed voor het klimaat én het verlaagt de bedrijfskosten.

Ook meedoen? Of behoefte aan meer informatie? Neem contact op met één van onze contactpersonen: Rob Braspenning, Nena Hendrickx, en Janine van Horssen.

Er zijn 3 verschillende formules:

Hoge inspanningsverplichting

Goud

Gemiddelde inspanningsverplichting

Zilver

Minste inspanningsverplichting

Brons

Contact

Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met één van onze contactpersonen.

Wij worden gesteund door