Vinding B.V.

Clean Dealpartner:

Vinding B.V.

 

Onze initiatieven:

Vinding is een civieltechnisch advies- en ingenieursbureau. Samen met onze opdrachtgevers lossen we uiteenlopende vraagstukken op, met daarbij oog voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving. Ook in ons bedrijf zelf speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Zo zijn we actief bezig om het certificaat CO2 prestatieladder niveau 3 te behalen. Ook willen we een bijdrage leveren aan onze directe omgeving. Omdat onze medewerkers graag samen wandelen, willen we hen voortaan afvalgrijpers- en zakken meegeven, zodat ze tegelijk afval kunnen opruimen. Zo draagt de wandeling niet alleen bij aan de gezondheid van onze medewerkers, maar ook aan de bewustwording van afval.

 

Onze motivatie:

We zijn allemaal verantwoordelijk voor de buitenruimte waar we in leven. Door hier allemaal een steentje aan bij te dragen zorgen we gezamenlijk voor een schonere buitenruimte en dringen we de hoeveelheid zwerfafval terug.

Meer weten over ons? Neem een kijkje op : https://www.vinding.nl 

Vinding B.V.
Maidstone 8
Tilburg Noord-Brabant 5026 SK
Nederland

Aanmelden

Wil je meedoen? Neem contact op met één van onze contactpersonen.

Contact

Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met één van onze contactpersonen.

Wij worden gesteund door