Op het gebied van beveiliging, ICT en telecom is veiligheid en een goede omgeving erg belangrijk. Dit geldt net zo voor de leefomgeving waarin we leven. Daarom dragen we steentje bij aan het creëren van een schone leefomgeving.