We zetten actief in op afvalinzameling om zo te komen tot een percentage van 100% recycling.